Serviec v.3
ห้องสมุดอาจารย์แหวว
ห้องสมุดอาจารย์แหวว /ห้องสมุดโครงการศึกษาสื่อโทรทัศน์เพื่อสิทธิเด็ก
namefile
size/byte
download
name for upload
date
จำนวนคนเข้าชม
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๖ เพื่อพิจารณาแนวทางและมาตรการการใช้สื่อของรัฐเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและครอบครัว
     
70.938k
download
well
10-11-2003,07:15:45
1579
โครงการแสวงหาองค์ความรู้เกี่ยวกับ “แนวทางและมาตรการการใช้สื่อของรัฐเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว : ข้อเสนอแนะที่ยอมรับได้และเป็นไปได้จริง”
     
395.251k
download
well
30-11-2003,10:54:56
1673
สรุปผลการศึกษาเรื่องการตรวจสอบแนวคิดเห็นของสาธารณะชนในเขตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
104.466k
download
well
15-12-2003,04:09:01
1747
ข้อเสนอแนะที่ยอมรับได้และเป็นไปได้จริงในการกำหนดแนวทางและมาตรการการใช้สื่อโทรทัศน์ของรัฐเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว ฉบับวันศุกร์ที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
     
224.828k
download
well
15-12-2003,02:11:33
1092
การนิยาม “รายการเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและครอบครัว”
     
61.260k
download
well
15-12-2003,02:22:05
1997
สรุปผลการศึกษาเรื่องการตรวจสอบแนวคิดเห็นของสาธารณะชนในเขตมหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม
     
93.239k
download
well
16-12-2003,01:13:06
2149
สรุปผลการศึกษาเรื่องการตรวจสอบแนวคิดเห็นของสาธารณชนในเขตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
     
111.963k
download
well
16-12-2003,11:33:49
1684
ด้านมืดของสรวงสวรรค์ “เพียงแค่กระซิบให้ผีเสื้อกระพือปีก…จึ่งสะเทือนไปทั้งเรือนโลก” โดย กิตติพงศ์ ขันธกาญจน์ (น้าต้อม สองวัย)
     
61.609k
download
well
27-12-2003,01:04:17
1397
ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดการสังคมเรื่อง ๑๓ ข้อความจริงเกี่ยวกับระบบเรตติ้งเชิงคุณภาพ : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต
     
250.076k
download
well
14-02-2006,11:45:50
1959


ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม โดยกลุ่ม ศิลปวัฒนธรรมกระจกเงา
ที่อยู่ 106 หมู่ 1 บ้านห้วยขม ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรทัพท์ 053-737412