Archanwell Milestone


๒๕๕๑/๑/๒๘....ยกพวกไปเยี่ยมอาจารย์คุณหมอวิจารณ์ พานิช

๒๕๔๙/๑๐/๒๘.....ห้องเรียนกฎหมายสำหรับคนไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรที่ตกเป็นคนไร้รัฐโดย อ.ชลฤทัย แก้วรุ่งเรือง

๒๕๔๙/๑๐/๒๘.....ห้องเรียนกฎหมายสำหรับคนไทยดั่งเดิมที่ตกเป็นคนไร้สัญชาติโดย อ.ชุติ งามอุรุเลิศ

๒๕๔๙/๑๐/๒๘.....ห้องเรียนกฎหมายสำหรับคนไทยอพยพที่ตกเป็นคนไร้สัญชาติโดย อ.บงกช นภาอัมพร

๒๕๔๙/๑๐/๒๘.....เปิดโรงเรียนสำหรับคนไร้รัฐคนไร้สัญชาติของ CCL1 ที่แม่อาย

๒๕๔๙/๑๐/๒๗.....เวทีถอดประสบการณ์แม่อาย

๒๕๔๙/๑๐/๒๘.....เปิดคลีนิคกฎหมายสำหรับคนไร้รัฐคนไร้สัญชาติที่แม่อาย ซึ่งมีบุญ พงษ์และใสแดง แก้ว ธรรม อดีตคนไร้สัญชาติเป็นหมอความ

๒๕๔๙/๑๐/๑๐.....ประชุมคณะทำงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อศึกษาปัญหาการจดทะเบียนการเกิดให้แก่เด็กในประเทศไทย

๒๕๔๙/๘/๑๖....พาเด็กและเยาวชนไร้สัญชาติไปออกรายงานบ่ายวันนี้มีคำตอบที่ช่อง๙

๒๕๔๙/๐๗/๒๘......ไปพบ มท.๑ กับ อ.อายุ คนไร้รัฐที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศไทย

๒๕๔๙/๕/๓๐....สอนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแก่ทีมงานวิจัยคนไร้รัฐในพื้นที่สึนามิ

๒๕๔๙/๐๕/๒๙.....ประชุมเพื่อให้คำปรึกษานักวิจัยเพื่อการพัฒนาในโครงการศึกษาคนไร้รัฐคนไร้สัญชาติในพื้นที่สึนามิภายใต้ความร่วมมือระหว่าง FACE และ PLAN

๒๕๔๙/๐๕/๒๙.....ห้องเรียนเพื่อสอนกฎหมายและนโยบายแก่คนไร้รัฐคนไร้สัญชาติ ครั้งที่ ๒ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๒๕๔๙/๐๔/๒๘....ประชุมสรุปงานวันเด็กไร้สัญชาติ ปีที่ ๒ และงานตลาดนัดสิทธิมนุษยชนซึ่งสนับสนุนโดย UNICEF

๒๕๔๙/๐๔/๐๘......เสวนาปัญหาความไร้รัฐความไร้สัญชาติของคนห้วยน้ำหนัก สวนผึ้ง จัดโดย ค่ายอาสาของคณะนิติศาสตร์ Eastern Asia University ที่บ้านห้วยน้ำหนัก อำเภอสวนผึ้ง

๒๕๔๙/๐๓/๒๗......อาจารย์ชลฤทัยพาวิวัฒน์คนสัญชาติไทยและชบาคนไร้สัญชาติแห่งสังขละบุรีไปจดทะเบียนสมรสที่เขตพระนคร

page : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ 003058
Design by ฅนบ้านนอก
www.bannok.com