Home

Custom Search

รวมเอกสารและข่าวสำคัญเกี่ยวกับเด็กชายหม่อง ทองดี

: เด็กนักเรียนไร้สัญชาติที่เกิดในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๐

จากบุพการีเชื้อสายไทยใหญ่ซึ่งเกิดในรัฐฉาน ประเทศพม่า

รวบรวมโดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=2&s_id=64&d_id=65

--------------

๒๘/๘/๒๕๕๒

---------------

ความฝันเด็กอายุ12กับความมั่นคง ในสายตา(คับแคบ)ของมหาดไทย,

มติชนรายวัน วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11493

แชมป์เครื่องบินกระดาษพับ ส่อฝันสลาย,

มติชนรายวัน วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11493

มท1 เรื่อง ขอสัญชาติให้กับ ด.ซ.หม่อง,

NNT สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

วันที่ข่าว : 28 สิงหาคม 2552

http://thainews.prd.go.th/view.php?m_newsid=255208280097&tb=N255208&return=ok&news_headline=%22%c1%b71%20%e0%c3%d7%e8%cd%a7%20%a2%cd%ca%d1%ad%aa%d2%b5%d4%e3%cb%e9%a1%d1%ba%20%b4.%ab.%c1%e8%cd%a7%22

--------------

๒๙/๘/๒๕๕๒

---------------

"น้องหม่อง"ได้ไปแข่งเครื่องบินพับที่ญี่ปุ่นแล้ว ชนะเสนอขอสัญชาติไทยให้ ทีวีญี่ปุ่นติดต่อออกรายการ,

ใน : มติชนออนไลน์ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เวลา 20:26:54 น. 

--------------

๓๐/๘/๒๕๕๒

---------------

กว่าจะเข้าใจคนของสังคม : กรณีน้องหม่อง ทองดี

โดย อัจฉรา

http://gotoknow.org/blog/stateless-in-bkk/292415

อา. 30 ส.ค. 2552

หนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอความเห็นทางกฎหมายในกรณีปัญหาสิทธิในการเดินทางไปต่างประเทศของเด็กชายหม่อง ทองดี ซึ่งเป็นคนไร้สัญชาติประเภทเด็กและบุคคลที่เรียนอยู่ในสถาบันศึกษาไทยของประเทศไทยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๘  เพื่อทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศไทย,

โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร และอาจารย์อัจฉรา สุทธิสุนทรินทร์

เมื่อวันที่  ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=472&d_id=470

http://www.archanwell.org/office/download.php?file=636.pdf&fol=1

--------------

๒/๙/๒๕๕๒

---------------

จุฑิมาศ สุกใส, หม่อง ทองดี: ความฝันที่ถูกมหาดไทยตัดปีก,

http://gotoknow.org/blog/statelessandi/293722

เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒

--------------

๓/๙/๒๕๕๒

---------------

จากใจ 2 นักกฎหมาย"มีชัย-พันธุ์ทิพย์"กรณี"น้องหม่อง"กับความล้าหลังของมหาดไทย

วันที่ 03 กันยายน พ.ศ. 2552 เวลา 17:30:02 น.  มติชนออนไลน์

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1251974071&grpid=01&catid=00

ขอแสดงความนับถือ ต่อท่านอาจารย์พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร ด้วยความเคารพยิ่ง

เมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒

http://gotoknow.org/blog/barrierfree/294070?page=1#1530720

"หม่อง ทองดี" เด็กชายผู้ไร้ "ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์" บนผืนแผ่นดินไทย

เมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒

http://gotoknow.org/blog/barrierfree/294070?page=1#1530720

เด็กชายหม่อง ทองดี เป็นคนสัญชาติพม่าหรือเป็นคนไร้สัญชาติกันแน่ ???,

โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

เมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒, เผยแพร่ในมติชนรายวันเมื่อวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒

http://www.matichon.co.th/matichon/view_news.php?newsid=01way04060952&sectionid=0137&day=2009-09-06

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=471&d_id=471

--------------

๕/๙/๒๕๕๒

---------------

เคอิโงะและหม่อง

เดลินิวส์ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒

http://dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryID=331&contentID=18294

--------------

๖/๙/๒๕๕๒

---------------

เครื่องบินกระดาษ

โดย วารุ วิชญรัฐ varuvora @yahoo.com คอลัมน์ เรื่องเล่ารายทาง

มติชนรายวัน วันที่ 06 กันยายน พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11502

http://www.matichon.co.th/matichon/view_news.php?newsid=01fun08060952&sectionid=0140&day=2009-09-06

คุณหนูมาร์คและเด็กชายหม่อง

โดย อภิวัติ

คอลัมน์ เดอะก็อดมาเธอร์ คนนอกกรอบ

มติชนรายวัน วันที่ 06 กันยายน พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11502

http://www.matichon.co.th/matichon/view_news.php?newsid=01pol02060952&sectionid=0133&day=2009-09-06

ชวนเด็ก ๆเล่นเครื่องบินกระดาษพับ ตอบรับกระแสน้องหม่อง ทองดี

นายเชาว์ พันธ์น้อย 

สร้าง: อา. 06 ก.ย. 2552 @ 17:53 แก้ไข: อา. 13 ก.ย. 2552 @ 11:34

http://gotoknow.org/blog/pot003/295277

--------------

๗/๙/๒๕๕๒

---------------

เด็กไร้สัญชาติ

โดย นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

คอลัมน์ ชีวจริยธรรม

วันที่ 07 กันยายน พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11503 มติชนรายวัน

http://www.matichon.co.th/matichon/view_news.php?newsid=01lif09070952&sectionid=0132&day=2009-09-07

น้องหม่องในสายตาของนิทัศน์ ทัศนกาญจนาคร

วันที่ 07 กันยายน พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11503 มติชนรายวัน

คอลัมน์ ถามตอบครอบอาณาจักร

โดย พัชรพน

http://www.matichon.co.th/matichon/view_news.php?newsid=01soc02070952&sectionid=0113&day=2009-09-07

เมื่อน้องหม่อง ทองดี เจอพี่อาร์มที่น่ารัก..เรื่องราวดีๆของวันนี้

ศน.อ้วน สร้าง: จ. 07 ก.ย. 2552

http://gotoknow.org/blog/snauon8/295607

--------------

๙/๙/๒๕๕๒

---------------

กิเลน  ประลองเชิง, เรื่องของ...ทองดี,

ไทยรัฐออนไลน์วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ.2552

http://www.thairath.co.th/content/pol/31477

--------------

๒๒/๙/๒๕๕๒

---------------

โค้ช ของน้องหม่องตัวจริง

จากคุณ : ด.ช.ไม้หนึ่ง  

เขียนเมื่อ : 22 ก.ย. 52 10:37:23  

http://www.pantip.com/cafe/isolate/topic/M8349099/M8349099.html

--------------

๒๘/๙/๒๕๕๒

---------------

อีกแสนหม่อง ณ ชายขอบสังคม

โดย สมชาย ปรีชาศิลปกุล

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11524 มติชนรายวัน

http://www.matichon.co.th/matichon/view_news.php?newsid=01act02280952&sectionid=0130&day=2009-09-28

เด็กชายหม่อง ทองดี : จากเด็กที่เกิดในประเทศไทยจากบุพการีไร้รัฐเกิดในรัฐฉาน ประเทศพม่า สู่คนไร้สัญชาติในทะเบียนราษฎรประเภททะเบียนประวัติของรัฐไทย,

โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

งานเขียนเรียบเรียงจากข้อสอบในวิชากฎหมายระหว่างประเทศระดับปริญญาตรีเพื่อประกอบการศึกษาต่อไป, เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=481&d_id=480

http://gotoknow.org/blog/people-management/311648

 

 

 

จำนวนผู้ที่เข้าชมในหน้านี้ 003236