Home

Custom Search

นายบ๊อบบี้ สุทธิบุตร : กรณีศึกษาคนไร้รัฐเพราะตกหล่นจากทะเบียนราษฎรของรัฐทุกรัฐบนโลกทั้งที่มีสัญชาติไทยโดยหลักสืบสายโลหิตจากมารดา

กรณีศึกษาภายใต้โครงการห้องเรียน คลินิก และสำนักงานที่ปรึกษากฎหมายเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัวไร้รัฐไร้สัญชาติ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รวบรวมโดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ความนำ

           คุณย่า เสีย  ในขณะนั้นผมอยู่กับคุณย่า  ๒ คน  เหมือนกับว่า เคว้งคว้างเลย แต่ด้วยอาศัยว่าใกล้บ้านย่า มีบ้าน ลุง- ป้า ใกล้บ้านมาก ได้ลุงกับป้า ดูแล ส่งเสียจนเรียนจบ ปวส.๒  สาขาการบัญชี  ซึ่งในขณะนั้นสนใจในวิชากฎหมายมากแม้ไม่ละเอียดมากนักก็ตาม  เริ่มหาทางออก ปรึกษาอาจารย์บ้าง  ปรึกษาทนายบ้าง  แต่ในทุก ๆ วิธีมักจะติดอยู่ที่เอกสารในการระบุสถานภาพจนปี  ๒๕๓๗  ไม่สามารถหางานได้  เลยตัดสินใจไปบวชที่ราชบุรี  ที่อำเภอดำเนินสะดวก  บ้านเก่าย่า ซึ่งมีญาติ ๆ อยู่ที่นั่น มีป้าให้ความอุปการะ  จนได้บวชที่วัด อมรญาติสมาคม  อ.ดำเนินสะดวก  จ.ราชบุรี  บวชอยู่ ๔ พรรษา ก็มีปัญหาเดิมคือ ขณะที่เรียน นักธรรมเอกนั้น  ทางวัดวางอนาคตให้เรียน  เปรียญ ๑-๙ แต่หลักฐานต่อเอกสารการเกิด  กับบัตรประชาชนไม่มี  เลยลาสิกขาออกมาสู้อีกครั้ง 

             ด้วยวิธีคิดแบบผู้ใหญ่  ในปี ๒๕๔๐ เริ่มศึกษาวิธีที่แก้ไขสถานะภาพของตัวเองอยู่หลายอย่าง  เช่น ไปติดต่อที่อำเภอ ภาษีเจริญ ที่เขตอาศัยอยู่  ไปที่กระทรวง  ไปสถานทูตอเมริกา  ไปกองทะเบียนราษฎร์ ไปปรึกษาสภาทนายความ  แต่ผมไปเองโดยที่ไม่มีผู้ใหญ่คนไหนให้ความช่วยเหลือ  ทางบ้านที่ดำเนินสะดวก  พยายามติดต่อเขต เพื่อแอบลักไก่  หรืออัดเข้าสำเนาทะเบียนบ้าน  แต่ไม่สำเร็จ เพราะไม่สำเร็จเพราะมีชื่อเป็นฝรั่ง  ทำยาก  ถ้ามีชื่อเป็นคนไทย  ก็คงได้ไปแล้ว เคยมีคนพยายามติดต่อ ยื่นข้อเสนอโดยใช้วิธีสวมรอย  บุคคลอื่น  เป็น บุคคลสาบสูญ  หรือคนที่ตายแล้วไม่ได้แจ้งมรณะเป็นจำนวนหลักหมื่นบาท  แต่ก็ไม่กล้า  กลัวโดนหลอก  และผลที่ตามมาจนแล้วจนรอด  ก็ไม่สำเร็จ 

              จำได้ว่าก่อนบวชเคยถามพ่อว่า  “ชีวิตผมจะเป็นอย่างไรต่อไป  ทำไมไม่พยายามทำอะไรบ้าง  พ่อตอบว่าแล้วจะให้พ่อทำอย่างไร”  ผมเลยพูดไม่ออก....

 

งานฉบับที่ ๑

กรณีศึกษาบุคคลไม่มีเอกสารพิสูจน์ตนในรัฐไทย: บ๊อบบี้ สุทธิบุตร

(1.ข้อมูลส่วนบุคคล)

โดย นางสาวชลฤทัย แก้วรุ่งเรือง

วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๐

http://learners.in.th/blog/chon-interlawclassroom/83631

 

งานฉบับที่ ๒

กรณีศึกษาบุคคลไม่มีเอกสารพิสูจน์ตนในรัฐไทย: บ๊อบบี้ สุทธิบุตร

(2.ประวัติความเป็นมา)

โดย นางสาวชลฤทัย แก้วรุ่งเรือง

วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๐

http://learners.in.th/blog/chon-interlawclassroom/83640

 

งานฉบับที่ ๓

“บ๊อบบี้ CCL และ ITV : ปรากฏการณ์การแก้ปัญหาความไร้รัฐโดยงานวิจัยและสื่อเพื่อสิทธิมนุษยชน”

โดย นางสาวบงกช นภาอัมพร

โครงการห้องเรียน คลีนิก และสำนักงานที่ปรึกษากฎหมายเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัวไร้รัฐไร้สัญชาติ

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=338&d_id=337

 

งานฉบับที่ ๔

๔๐ ปีที่รอคอยของ "บ๊อบบี้ สุทธิบุตร"

โดย บงกช นภาอัมพร

โครงการห้องเรียน คลีนิก และสำนักงานที่ปรึกษากฎหมายเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัวไร้รัฐไร้สัญชาติ

มติชน วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๑๐๕๐๘

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=337&d_id=335

 

งานฉบับที่ ๕

“เมื่อพี่บ๊อบบี้จะไปตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์สัญชาติไทย ที่โรงพยาบาลตำรวจ..”

โดย นางสาวบงกช นภาอัมพร

โครงการห้องเรียน คลีนิก และสำนักงานที่ปรึกษากฎหมายเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัวไร้รัฐไร้สัญชาติ

วันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐

http://gotoknow.org/blog/bongkot-classroom/149903

 

 

 

 

จำนวนผู้ที่เข้าชมในหน้านี้ 001952