Home

Custom Search

ตอบคุณนาทีเรื่องการจัดการสิทธิของนักศึกษารามคำแหงซึ่งเป็นชนเผ่าไร้สัญชาติ

โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

บันทึกเกี่ยวกับการจัดการประชากรในประเทศไทย

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/468162

-------------------

คำถามของคุณนาที

--------------------

คุณนาทีได้อีเมลล์มาหารืออาจารย์แหววเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๑๙ น. โดยใช้ระบบอีเมลล์อัตโนมัติของ support@gotoknow.org  โดยมีใจความว่า

 

“-----Original Message-----

From: support@gotoknow.org [mailto:support@gotoknow.org]

Sent: Tuesday, November 01, 2011 15:19

To: archanwell55@gmail.com

Subject: [gotoknow.org] เกี่ยวกับสัญชาติ

ตอนนี้หนูยังไม่ได้สัญชาติไทยค่ะ กำลังถือบัตรชาวเขาพื้นที่สูงสีชมพูที่ขึ้นด้วยเลข 6 ค่ะตอนนี้หนูกำลังเรียนมหาลัยรามคำแหงค่ะ หนูอยากทราบว่าถ้าหนูจบแล้วหนูจะได้วุฒิบัตรมัยค่ะ แล้วกรณีที่เราเป็นนักศึกษาพอจะมีวิธีในการที่จะได้ขอสัญชาติไทยมัยคะ ครอบครัวหนูเป็นชนเผ่าค่ะได้อพยพเข้ามาประเทศไทยตั้งแต่ 2536 ค่ะ พอจะมีคำแนะนำมัยค่ะ เพราะตอนนี้ลำบากมากเลยค่ะเกี่ยวกับการเรียนกู้ยืมเงินเรียนก็ไม่ได้ค่ะและถูกคนอื่นดูถูกด้วยค่ะลำบากในการเดินทางด้วยค่ะหนูต้องกลับไปต่อหนังสือออกนอกเขตทุกปีเลยค่ะ หนูขอคำแนะนำหน่อยนะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ”

-------------------------

คำตอบของอาจารย์แหวว

-------------------------

ในประการแรก ที่ถามว่า “ตอนนี้หนูยังไม่ได้สัญชาติไทยค่ะ กำลังถือบัตรชาวเขาพื้นที่สูงสีชมพูที่ขึ้นด้วยเลข ๖ ค่ะตอนนี้หนูกำลังเรียนมหาลัยรามคำแหงค่ะ หนูอยากทราบว่าถ้าหนูจบแล้วหนูจะได้วุฒิบัตรมัยค่ะ” นั้น  อาจารย์แหววขอตอบว่า สิทธิทางการศึกษาเป็นสิทธิมนุษยชน เมื่อคุณเรียนครบกระบวนวิชาตามที่กำหนดในหลักสูตร คุณก็จะต้องได้วุฒิการศึกษา  หากคุณศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับคนไร้รัฐไร้สัญชาติ คุณก็จะทราบว่า มีบัณฑิตไร้สัญชาติในประเทศไทยอยู่ไม่น้อยค่ะ หากมหาวิทยาลัยปฏิเสธที่จะให้ปริญญาบัตรแก่คุณเมื่อคุณเรียนจบ คุณก็อาจก็อาจร้องเรียนต่อสภาทนายความ หรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือฟ้องต่อศาลปกครอง หากคุณมีเวลาและอยากมีความรู้เพื่อปกป้องสิทธิทางการศึกษาของคุณเอง โปรดอ่านงานเขียนที่แนบมาให้นี้ค่ะ

 

รวมผลการวิจัยเรื่องสิทธิในการศึกษาของคนไร้รัฐคนไร้สัญชาติในประเทศไทย,

ภายใต้โครงการเด็กไร้รัฐ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.),

สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.),

เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

http://www.archanwell.org/autopage/show_all.php?t=2&s_id=59&d_id=60

 

ในประการที่สอง ที่บอกว่า “แล้วกรณีที่เราเป็นนักศึกษาพอจะมีวิธีในการที่จะได้ขอสัญชาติไทยมัยคะ ครอบครัวหนูเป็นชนเผ่าค่ะได้อพยพเข้ามาประเทศไทยตั้งแต่ 2536 ค่ะ พอจะมีคำแนะนำมัยค่ะ” นั้น   อาจารย์แหววอยากเรียนว่า ข้อเท็จจริงที่คุณให้มานั้น ไม่เพียงพอที่จะตอบได้ว่า คุณมีปัญหาสิทธิในสถานะบุคคลตามกฎหมายในลักษณะไหน ? เมื่อไม่ทราบข้อเท็จจริง ก็ไม่อาจวิเคราะห์ปัญหาและแนะนำได้ หากคุณอยากให้อาจารย์แหววแนะนำ ก็โปรดให้ข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้มาด้วย กล่าวคือ (๑) คุณเกิดในประเทศไทยหรือไม่ ? เมื่อไหร่ ? (๒) บิดาและมารดาของคุณเกิดในประเทศไทยหรือไม่ ? เมื่อไหร่ ? (๓) คุณอาศัยอยู่ ณ ที่ใดในประเทศไทย ? (๔) คุณได้รับการบันทึกในทะเบียนราษฎรไทยโดยอำเภอใด ? บัตรที่อำเภอออกให้มีชื่อว่าอะไร ? อ่านทุกข้อความบนบัตรมาให้ก็ดี หรือสแกนบัตรส่งมาให้ดูก็ดี  (๕) คุณเรียนในคณะอะไร ?  (๖) คุณเคยยื่นคำร้องขอสิทธิในสัญชาติไทยต่ออำเภอแล้วหรือยัง ?

 

ในประการที่สาม ที่บอกว่า “ลำบากในการเดินทางด้วยค่ะหนูต้องกลับไปต่อหนังสือออกนอกเขตทุกปีเลยค่ะ” นั้น  อาจารย์แหววขอบอกว่า คุณมีสิทธิร้องขออนุญาตออกนอกพื้นที่เพื่อศึกษาตลอดหลักสูตรการศึกษา สิทธิเดินทางเพื่อการศึกษาของเด็กและเยาวชนไร้สัญชาติได้รับการยืนยันโดยคณรัฐมนตรีเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๘ ในกรณีนี้เช่นกัน หากนายอำเภอปฏิเสธ ก็อาจร้องเรียนต่อสภาทนายความ หรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือฟ้องต่อศาลปกครอง

 

          ในประการที่สี่ ที่บอกว่า “ถูกคนอื่นดูถูกด้วยค่ะ” นั้น อันนี้ อาจารย์แหววขอให้คุณคิดใหม่ ความเป็นชนเผ่าไร้สัญชาตินั้นมิใช่สิ่งที่ควรอับอาย และการที่มีคนมาดูถูก เราก็ไม่ควรจะหวั่นไหว ในวันนี้ สังคมไทยเข้าใจเกี่ยวกับคนไร้รัฐไร้สัญชาติมากขึ้น โปรดศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับคนไร้รัฐไร้สัญชาติ ซึ่งเป็นปัญหาที่คุณประสบอยู่ แล้วคุณจะพบว่า มีทางออกให้แก่ชีวิตมากมายค่ะ

---------------------------

ข้อสังเกตของอาจารย์แหวว

----------------------------

          ข้อสังเกตในประการแรก ก็คือ ผู้ที่อีเมลล์ถามมาไม่ยอมบอกชื่อและรายละเอียดส่วนบุคคลใดๆ เลย อาจารย์แหววจึงอีเมลล์ถามกลับไปในวันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๒๕ น. โดยมีใจความว่า “คุณเป็นใคร ? เมื่อต้องการขอคำปรึกษา คุณก็ควรจะเปิดเผยชื่อและอีเมลล์ซิคะ” คุณนาทีอีเมลล์ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๘.๒๓ น. เพื่อตอบเพียงชื่อและสถานศึกษา โดยไม่มีรายละเอียดอื่นใดๆ เพิ่มเติม ดังนี้ “ค่ะ ชื่อ นางสาวนาที XXX  ตอนนี้กำลังเรียนอยู่ที่มหาลัยรามคำแหงค่ะ”

          แต่อย่างไรก็ตาม อาจารย์ก็ได้ตอบประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและการจัดการทัศนคติกลับไปดังข้อความปรากฏข้างต้น

          เราจะต้องรอคอยการตอบกลับมาของคุณนาทีอีกครั้ง เพื่อวิเคราะห์ธรรมชาติแห่งสิทธิในสถานะบุคคลตามกฎหมายให้แก่คุณนาทีอีกครั้ง อันจะนำไปสู่การพัฒนาสิทธิดังกล่าวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ด้านข้อเท็จจริงของคุณนาทีต่อไป

-----------------------------------------------------

 

จำนวนผู้ที่เข้าชมในหน้านี้ 000072