Home

Custom Search

ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘

 

เรียนท่านนายกรัฐมนตรีที่เคารพ

 

ผม เรมีย์ นามเทพ อายุ ๒๕ ปี มีอาชีพเป็นอาจารย์สอนดนตรี (คลาสสิก) และน้องชาย ศิลา นามเทพ อายุ ๒๓ ปี เป็นนักดนตรีอาชีพ พวกผม ๒ คนพี่น้องจบการศึกษาขั้นปริญญาตรี ศศ.บ. (ดุริยศิลป์) เกียรตินิยมอันดับ ๑ จากมหาวิทยาลัยพายัพ ตลอดยี่สิบกว่าปีมานี้ คนที่ดูแลเรามาตลอดก็คือคุณแม่ (นางอายุ นามเทพ) เพราะคุณพ่อได้เสียชีวิตไปตั้งแต่ตอนที่เราเข้าเรียนชั้นอนุบาลแล้ว

 

ตลอดเวลาที่ผ่านมา คุณแม่ได้เลี้ยงเรามาอย่างดี ไม่ให้ได้บกพร่องทางการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ หรือทางด้านจริยธรรม แม่ส่งเราเข้าเรียนในโรงเรียนที่ดี คือโรงเรียนปรินส์รอยแยล วิทยาลัย และต่อจนจบมหาวิทยาลัยตามลำพัง แม้จะต้องเหนื่อยยากลำบาก เพราะเราเป็นเพียงคนฐานะปานกลางเท่านั้น แต่ที่ยากกว่าคนฐานะปานกลางครอบครัวอื่นก็คือ แม่เป็นคนไร้สัญชาติด้วย แต่อาศัยที่แม่เป็นเรียนดี มีความสามารถทางด้านดนตรี จึงได้งานเป็นอาจารย์สอนดนตรีส่งเสียเราจนจบ มีงานที่ดีทำทุกวันนี้

 

ปัญหาที่แม่เป็นคนไร้สัญชาติ ได้ส่งผลกระทบถึงพวกผมในช่วงที่อายุยังไม่บรรลุนิติภาวะอยู่หลายครั้ง เช่น ตอนที่เราสองคนพี่น้องอายุ ๑๓, ๑๑ ขวบ เราเคยได้รับคัดเลือกให้เข้าในคณะนักร้องประสานเสียงสยช. ไปที่ฟิลิปปินส์ คราวนั้นเราเกือบจะไม่ได้ไปแล้ว เพราะแม่ไม่มีเอกสารยืนยันตนจากทางราชการเพื่อเซ็นรับรองเรา แต่ก็ยังโชคดีที่งานครั้งนั้น ประธานของคณะนักร้องเยาวชนไทยคือ ดร.สายสุรีย์ จุติกุล ท่านช่วยรับรองให้ แต่ต่อมา ตอนที่ผมอายุ ๑๖ ปี อาจารย์ที่สอนเปียโนผม คือ Miss Jamie Shark ได้ติดต่อให้ผมไปร่วม Music Camp สำหรับเยาวชนดนตรีที่อเมริกา แต่ก็มาติดที่ปัญหาเดิมอีก คุณแม่ไปติดต่อที่ตม. แต่ก็กลับได้รับคำแนะนำมาว่า ให้อยู่เงียบๆ อย่างนี้ก็ดีแล้ว ขืนโวยวายเรียกร้องมากมาย พวกผมอาจจะถูกถอนสัญชาติก็ได้ แม่ก็เลยต้องกลับมาอยู่เงียบๆ อย่างที่เขาบอกเพื่อไม่ให้พวกผมเดือดร้อน แต่ความจริง ก็เดือดร้อนไปแล้ว เพราะผมก็พลาดโอกาสที่ดีในครั้งนั้นไป ผมจึงต้องหาทางออกด้วยการหาโอกาสเท่าที่จะมีได้ในเมืองไทยเท่านั้น ผมได้เข้าร่วมการแข่งขันดนตรีในประเทศไทยหลายครั้ง เคยได้แชมป์อิเลคโทนประเทศไทย ๒ ครั้งซ้อน น้องชายผมก็ตั้งวงดนตรี เคยได้รับรางวัล ที่ ๓ ของรายการ Nescafe Open Up ครั้งที่ ๒ ระดับประเทศ

 

ปัจจุบันผมกับน้องชายก็บรรลุนิติภาวะแล้ว มีบัตรประชาชนโดยถือสัญชาติตามบิดาทั้ง ๒ คน และผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว แต่แม่ก็ยังมีปัญหาเดิมคือ เหมือนคนไร้ตัวตนอยู่ ตอนนี้คุณแม่กำลังดำเนินการเพื่อขอสัญชาติไทยอยู่ แต่ก็ติดขัดตรงที่ไม่มีใบแสดงตน ไม่อาจทำอะไรคืบหน้าได้เลย เราอยากจะตอบแทนพระคุณคุณแม่บ้างที่ได้ลำบากมาเพื่อเรามานาน จึงได้เขียนจดหมายนี้มาถึงท่านนายกฯ ตามที่ได้รับคำแนะนำมาจากอาจารย์ รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร ให้ร้องขอบัตรผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน เพื่อให้คุณแม่ได้สามารถใช้แสดงตน ผมอยากให้แม่ได้รับรางวัลชีวิตบ้าง เป็นของขวัญวันแม่ที่ผมและน้องอยากหาให้ที่สุดครับ

 

พวกผมทั้งสองคนหวังว่าท่านนายกฯ จะเห็นใจและรับพิจารณาเรื่องนี้ อย่างน้อยก็เพื่อผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นทั้งแม่และพ่อให้เราสองคนพี่น้องมาตลอดยี่สิบห้าปีนี้ และเป็นแม่ของลูกศิษย์ดนตรีอีกมากมายทั่วประเทศ ทั้งในวงการศิลปินและดนตรีศาสนา

 

ขอแสดงความเคารพอย่างสูง

นายเรมีย์ - นายศิลา นามเทพ

-----------------------------------------------------------

หมายเหตุจากอาจารย์แหวว

หากต้องการติดตามเรื่องราวการต่อสู้ของอาจารย์อายุ นามเทพ เพื่อร้องขอสิทธิในสถานะบุคคลที่ชอบด้วยกฎหมายและสิทธิในสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ

โปรดคลิก URL ดังต่อไปนี้

http://www.archanwell.org/autopage/show_all.php?t=69&s_id=&d_id=

-----------------------------------------------------------

จำนวนผู้ที่เข้าชมในหน้านี้ 000075