Home

Custom Search
คลิกอีกทีค่ะดูจาก Windowlive
๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๒....ขุนเขาและตลาดเช้าแห่งแม่สะลอง
๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒.... เยี่ยมแม่สะลองอีกครั้ง...พักคุ้มนายพล ...กินอาหารยูนนาน..ไปงานแต่งงานลูกสาวเพื่อนผู้พี่ที่รักยิ่งกับน้องชายที่ร่วมอุดมการณ์เพื่อคนรากหญ้า
๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒.....เวทีระดมองค์ความรู้เพื่อกฎหมายคืนสัญชาติไทยโดยหลักสืบสายโลหิตแก่คนไทยพลัดถิ่น
๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒_เมื่อรถเสียข้างทางที่ระนอง
๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒...ห้องเรียนแม่อายรุ่นที่ ๑ ครั้งที่ ๓
๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๙.....เสวนาปัญหาความไร้รัฐความไร้สัญชาติของคนห้วยน้ำหนัก สวนผึ้ง จัดโดย ค่ายอาสาของคณะนิติศาสตร์ Eastern Asia University ที่บ้านห้วยน้ำหนัก อำเภอสวนผึ้ง
๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๗.....เวทีสาธารณะเพื่อประกาศการเริ่มต้นศึกษาการปรากฏตัวของคนไร้รัฐคนไร้สัญชาติในสังคมไทย
๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๕ .... สอบวิทยานิพนธ์ของคุณหน่อย สุดารัตน์ แก้วงาม

จำนวนผู้ที่เข้าชมในหน้านี้ 006270